61 64 65 68 69 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Opisz krótko, jakie mogą być zewnętrzne przejawy podanych uczuć.

Rozwiązanie: