34 36 37 38 39 40 45 47 51

Sprawdź w słowniku poprawnej polszczyzny, które formy są poprawne. Ułóż z nimi zdania i zapisz je w zeszycie.

Rozwiązanie: