34 36 37 38 39 41 45 47 51

Ustal jakimi formami słów podanych w nawiasach należy uzupełnić poszczególne zdania. 

Rozwiązanie: