323 325 326 327 328 329 330 331 332 333 335 337

Z czym kojarzy Ci się książka? Dokończ porównanie. 

Rozwiązanie: