322 323 325 326 327 328 329 330 331 332 334 335 337

Odwołując się do tekstu, opisz stan emocjonalny Dawida. 

Rozwiązanie: