307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 322 323 325 326 327 328 329

Opisz swoimi słowami sytuację przedstawioną w utworze Juliana Tuwima. 

Rozwiązanie: