280 281 282 284 285 286 287 289 291 293 295 296 297 298 300 301

Określ typy zdań złożonych współrzędnie. 

Rozwiązanie: