280 281 282 284 285 286 287 290 291 293 295 296 297 298 300

Wymień formy literackie, które często występują w Ewangelii.

Rozwiązanie: