276 277 280 281 282 284 285 286 289 290 291 293 295 296 297 298

Określ, jaka relacja zachodzi między zdaniami składowymi w poszczególnych wypowiedziach. Wykonaj w zeszycie wykresy podanych zdań.
 

Rozwiązanie: