271 274 275 276 277 280 282 284 285 286 287 289 290 291

Przepisz wypowiedzi do zeszytu, uzupełniając je podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 

Rozwiązanie: