265 268 271 274 276 277 280 281 282 284 285 286

Wymień trzy zasady, które powinny obowiązywać na lekcjach. Jakie sposoby wyegzekwowania tych reguł są najbardziej skuteczne? 

Rozwiązanie: