258 259 263 265 271 274 275 276 277

Jak myślisz, dlaczego postacie z mitologii- tak jak bohaterowie biblijni- są obecne w naszej kulturze? Co współcześni ludzie mogą dostrzec w ich losach?

Rozwiązanie: