241 242 243 244 246 247 250 251 253 255 256 258 259 263

Co- w odniesieniu do ludzkiego życia- oznaczają różnego rodzaju podłoża, na które siewca rzucił ziarno? Przyporządkuj do każdego z nich odpowiednie wyjaśnienie.

  • Osoby, które słuchają, ale nie potrafią postępować według przyjętych zasad, bronić wartości.
  • Osoby, które postępują zgodnie z wartościami, jeśli nie wymaga to od nich wysiłku. W niesprzyjających okolicznościach nie potrafią trwać przy wyznaczonych zasadach.
  • Osoby, które słuchają, chcą postępować dobrze, ale nadmiar trosk oraz codzienne przyjemności i obowiązki sprawiają, że zapominają o wyznawanych wartościach.
  • Osoby, które słuchają i niezależnie od okoliczności nie zapominają  o wyznawanych wartościach. 

Rozwiązanie:
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

Co- w odniesieniu do ludzkiego życia- oznaczają różnego rodzaju podłoża, na które siewca rzucił ziarno? Przyporządkuj do każdego z nich odpowiednie wyjaśnienie.

  • Osoby, które słuchają, ale nie potrafią postępować według przyjętych zasad, bronić wartości.
  • Osoby, które postępują zgodnie z wartościami, jeśli nie wymaga to od nich wysiłku. W niesprzyjających okolicznościach nie potrafią trwać przy wyznaczonych zasadach.
  • Osoby, które słuchają, chcą postępować dobrze, ale nadmiar trosk oraz codzienne przyjemności i obowiązki sprawiają, że zapominają o wyznawanych wartościach.
  • Osoby, które słuchają i niezależnie od okoliczności nie zapominają  o wyznawanych wartościach. 
jest zadaniem numer 14486 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Nowe Słowa na start! 6, która została wydana w roku 2019.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu