16 17 20 22 23 24 34 36

Przyjrzyj się fotografiom, a następnie przepisz zdania do zeszytu uzupełniając je odpowiednimi formami liczebników. Określ przypadek każdego z wpisanych przez Ciebie wyrazów. Wskaż w podpisach liczebniki: główny, zbiorowy i porządkowy. 

Rozwiązanie: