232 233 236 237 240 241 242 244 246 247 250 251 252 253

Dokończ podane wypowiedzenia, aby krótko przedstawić, o czym opowiada tekst.
Bóg stworzył…
Bóg zabronił Adamowi…
Adam był smutny, ponieważ…
Ogród stworzony przez Boga nazywał się rajem, gdyż…

Rozwiązanie: