12 13 16 17 20 22 24 25 34

Postanawiasz zadbać o swoje zdrowie. Wymyśl, na jakie zajęcia się zdecydujesz.  Dokończ ustnie podane zdania. Przynajmniej w jednym z nich zastosuj czasowniki w czasie przyszłym złożonym.

Rozwiązanie: