218 220 221 224 225 226 227 229 230 231 232 233 236 237

Połącz wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone. Zastosuj różne spójniki.

Rozwiązanie: