210 214 215 218 220 224 225 226 227 228 229 230 231 232

Co sprawia, że tworzenie obrazów poetyckich staje się podobne do czarowania? Czy tylko poeta potrafi wyczarować swój świat? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Rozwiązanie: