178 179 180 181 183 184 187 190 191 192 193 196 197 200

Oceń prawdziwość podanych informacji na podstawie tekstu. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.
 

Rozwiązanie: