169 170 173 176 177 178 179 181 183 184 187 189 190 191

Przepisz zdania do zeszytu, uzupełniając je odpowiednimi wyrazami: przymiotnikiem lub nazwą mieszkańców. 

Rozwiązanie: