155 157 160 161 162 163 164 168 169 170 173 176

Przekształć podane wypowiedzi tak, aby wyróżnione przydawki były wyrażeniami przyimkowymi.

Rozwiązanie: