150 152 155 157 160 162 163 164 165 168 169 170

Wypisz z podanych zdań podmioty i orzeczenia.

Rozwiązanie: