149 150 152 155 157 161 162 163 164 165 168 169 170

Zapoznaj się z ofertą dwóch dowolnie wybranych muzeów w Polsce. Przedstaw krótko te instytucje w klasie. Uwzględnij odpowiedzi na podane pytania.

Rozwiązanie: