127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 141 142 143 145 146 149

Przekształć podane zdania zgodnie z poleceniami. Zastosuj podane partykuły. 

Rozwiązanie: