122 124 125 127 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 141 142 143

Wymyśl, a następnie zapisz w zeszycie ostrzeżenia lub zakazy, które mogłyby informować o treści przedstawionych znaków. Pamiętaj, aby wszystkie napisy zawierały wyrazy z nie.

Rozwiązanie: