114 115 116 118 119 122 125 127 129 130 131 132 133 134 135

Zapoznaj się z podanymi tezami. Następnie ułóż po jednym argumencie, który uzasadni słuszność każdej z nich. Poprzyj argumenty przykładami. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie.

Rozwiązanie: