97 100 103 107 109 110 111 112 114 115 116

Oceń prawdziwość podanych informacji na podstawie tekstu. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: