Klasa:

II liceum

Przedmiot:

Język polski

Ponad słowami 2. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1. Reforma 2019

<

Jak nazywał się preromantyczny nurt w literaturze niemieckiej? Scharakteryzuj go i wymień jego przedstawicieli

Rozwiązanie: