Przeczytaj wyrazy i odpowiadające im eufuizmy. Wyjaśnij, w jakim celu się ich używa. W uzasadnieniu podaj przykład z historii lub własnych obserwacji.

Rozwiązanie:
Podanych eufemizmów używa się, aby sprawić, że wypowiedź będzie mniej...
Pokaż więcej...