4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Do podanych słów dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

Rozwiązanie: