<
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ustal, które informacje są prawdziwe, a które - fałszywe. Wpisz odpowiednio P ( prawda) lub F ( fałsz).

Rozwiązanie: