9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31

Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednich miejscach wyrazy, które przedstawiono na rysunku.

Rozwiązanie: