5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Połącz wyraz z jego definicją. W razie konieczności skorzystaj z odpowiedniego słownika. 

Rozwiązanie: