5 11 12 13 15 16 17 18 19 20

Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba 

Rozwiązanie: