70 71 72 73 75 78 80 82 84 85 87 88 89 91 92

Wskaż, jakie były cele zawarcia konfederacji

 

Rozwiązanie: