280 281 282 284 285 286 287 288 293 294 295 298 301

Przedstaw szlak wojsk dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę 

Rozwiązanie: