234 235 238 240 243 245 247 248 249 251 254

Wymień najważniejsze różnice między poglądami arystokracji i jakobinów 

Rozwiązanie: