219 220 221 222 223 225 229 231 232 234 235 238 240

Wymień mniejszości wyznaniowe, których dotyczyło przedstawione prawo, i określ, kogo w dokumencie pominięto 

Rozwiązanie: