208 211 213 215 216 220 221 222 223 225 229 230

Jakie korzyści mogło przynieść usystematyzowanie wiedzy przez Linneusza 

Rozwiązanie: