205 208 211 213 215 219 220 221 222 223 225

Podaj, jakie czynniki doprowadziły w XVIII w. do eksplozji demograficznej w Europie 

Rozwiązanie: