153 154 155 158 165 167 168 171 172 173 175

Wyjaśnij, jak kronikarz ocenił rokosz Zebrzydowskiego 

Rozwiązanie: