144 145 147 151 152 153 154 158 164 165

Wyjaśnij, dlaczego sztuka w XVII w. rozwijała się odmiennie w krajach katolickich i protestanckich 

Rozwiązanie: