143 144 145 147 151 152 154 155 158 164

Jakie czynniki miały wpływ na podejmowanie tego typu tematyki przez malarzy niderlandzkich 

Rozwiązanie: