126 127 130 132 133 135 136 138 139 141 143 144 145 147

Wskaż, na jakie zalety monarchii absolutnej zwracał uwagę autor tekstu 

Rozwiązanie: