67 68 71 72 74 76 79 80 81 82 83 84 86 87 88

Jakie zjawiska fizyczne możemy zaobserwować na fotografiach? Wybierz z ramki odpowiednie określania i wpisz je w wolne miejsca.

Rozwiązanie: