14 16 19 20 21 31

a)oceń czy poniższe stwierdzenia dotyczące prionów są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F - jeśli jest fałszywe. 

b) skonstruuj wykres kolumnowy w którym porównasz procentową zawartość alfa helisy i beta harmonijki w cząsteczkach białek PrPc i PrPsc

c) Podaj nazwę struktury komórkowej w której zachodzi modyfikacja białek prionowych przed ich związaniem z błoną komórkową

d) zaznacz poprawne dokończenie zdania 

 

Rozwiązanie:
a)Priony występują powszechnie w organizmach żywych, a ich infekcyjny charakter pojawia się podczas gdy dochodzi do zmiany ich konformacji w białko prionowe infekcyjne. b)Pamiętaj, że: Białko PrPC prawidłowe zawiera: 43%​α−helisy ,3%​β−harmonijki Białko PrPSc patogenne zawiera: 30%​α−helisy ,43%​β−harmonijki c) Przypomnij sobie, która struktura jest odpowiedzialna za biosyntezę białek. d)Chorobami, które są wywołane przez patogenne białka prionowe są na przykład: gąbczasta encefalopatia bydła, nieuleczalna rodzinna bezsenność.
Pokaż więcej...