14 16 19 21 22 31

Podaj nazwę procesu zachodzącego w komórce podczas fazy S oraz określ jego znaczenie dla cyklu infekcyjnego wirusa HPV 

b) wykaż związek między zakażeniem wirusem HPV a rozwojem guza nowotworowego 

Rozwiązanie:
a)Faza S inaczej nazywana jest fazą syntezy DNA. b)Powstawanie pierwszej komórki nowotworowej, prowadzącej do powstania komórek potomnych a potem guza, zapoczątkowane zostaje przez proces błędów genetycznych w cyklu komórkowym.
Pokaż więcej...