110 112 127

Wymień podstawowe funkcje korzenia 

Rozwiązanie:
Korzeń jest podziemnym organem rośliny.
Pokaż więcej...