44 45 46 47 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Na rysunku obok przedstawiono plan pokoju w skali 1:100. Odczytaj potrzebne długości z planu, oblicz rzeczywiste wymiary pokoju i jego pole powierzchni

Rozwiązanie: