36 37 38 39 43 44 45 46 52 53 54 55 56 57 58

Po prawej stronie pokazano wzorce trzech pieczęci. Spróbuj je odnaleźć na zalakowanych listach na ilustracji.

Rozwiązanie: